El-arbejde

Vi er leverandør i alt el-arbejde

Mange års erfaring

Garanterer dig et godt resultat

Høj kvalitet

Høj og ensartet kvalitet i alt vores arbejde

• Lysberegning og –optimering
• Energi- og eleftersyn

Der er de seneste par år gennemført nye lovforslag, der stiller krav til offentlige bygningers installation. Som bekendt har det fleste bygninger i offentlig regi mange år på bagen, og indeholder dermed også gamle installationer.


Vil du være sikker på om de elektriske installationer er lovlige og sikre, eller vil dit du blot have tryghed omkring elinstallationerne, har du mulighed for at bestille et eleftersyn.
Her gennemgår vi visuelt matriklens installation for fejl og mangler (både tekniske og lovmæssige), og laver en række elektroniske test, så du er sikker på at installationens beskyttelsesudstyr fungerer korrekt.
Du modtager et certificeret dokument med eventuelle anmærkninger og et uforpligtende tilbud på hvad det vil koste at rette manglerne.

Det er også muligt at bestille et energieftersyn – enten særskilt eller i forbindelse med et eleftersyn. Her gennemgår vi bygningens elektriske installationer og kommer med forslag til hvorledes, der kan spares energi, ved at justere ved installationen og/eller ved at udskiftet eksisterende materiel til nyere teknologi.
Du modtager en skriftlig rapport med løsningsforslag og et uforpligtende tilbud på hvad det vil koste, samt hvad der vil kunne forventes at spares ved investeringen. Herunder også et estimat på tilbagebetalingstiden på investeringen.

Kontakt os


Obelitz
Gedservej 3
4800 Nykøbing Falster

(+45) 40 10 97 98
kontakt@obelitz.net